خبر عالی برای هموطنان عزیزمان در کشور استرالیا
ما شعبه ای جدید در کشور استرالیا راه اندازی نمودیم تا بتوانیم به هموطنان خود در اروپا نیز خدمات رسانی کنیم 
تاسیس شعبه هایی از شرکت در تمام کشور های جهان مهمترین هدف امروز ماست تا بهترین خدمات را به شما که بهترین هستید بدهیم


آسا راد
کسب و کار بدون مرز

راه های ارتباطی با استرالیا :

استرالیا – ملبورن – خیابان وکتوریا – شماره 3053

استرالیا :+4998173969

ایمیل : info@aphr.ir


Tuesday, January 15, 2019

« بازگشت